Menjador

què fa?

Sense ser l'AMPA la gestora del menjador, aquesta comissió té la funció bàsica de participar en la supervisió del funcionament del menjador.

Per aportar idees, resoldre consultes o posar-vos en contacte amb la comissió ho podeu fer a través del mail: ampa@ampaagustigifre.com