Membres de la junta

Violeta Cuerda (Presidenta; Comissió festes; Xandalls)
Violeta Cuerda (Presidenta; Comissió festes; Xandalls)
Mar Pujol (Secretària; Comissió patis; Comissió higiene)
Mar Pujol (Secretària; Comissió patis; Comissió higiene)
Marga Molas (Tresorera; Comissió higiene)
Marga Molas (Tresorera; Comissió higiene)
Raquel Bosch (Comissió de pares i mares delegats/des; Comissió higiene)
Raquel Bosch (Comissió de pares i mares delegats/des; Comissió higiene)
Josep Garcia (Comissió menjador)
Josep Garcia (Comissió menjador)
Anna Armengol (Comissió extraescolars)
Anna Armengol (Comissió extraescolars)
Marta Romera (Comissió de reutilització i compra de llibres; Comissió protecció de dades i gestions; Coordinació curs piscina)
Marta Romera (Comissió de reutilització i compra de llibres; Comissió protecció de dades i gestions; Coordinació curs piscina)
Núria Panella (Comissió menjador)
Núria Panella (Comissió menjador)