Marta Romera

Coordinació curs piscina
Comissió de reutilització i compra de llibres
Comissió protecció de dades i gestions