Curs de piscina

SITUACIÓ D'EXCEPCIONALITAT CURS 2020-2021

Benvolgudes famílies, 
 
ens dirigim a vosaltres perquè encara estem en una situació d'excepcionalitat i estem a les portes d'un nou curs, que per més que s'hi esforcen no són capaços, des del govern, de donar-nos unes indicacions clares per procedir en el dia a dia de l'escola.
 
Tenim ganes de tornar a la normalitat que coneixem, on no calen les mascaretes ni les mesures de seguretat i d'aïllament entre els nostres infants, però això encara no és possible i de nou, cal fer-nos plantejaments que siguin el mínim perjudicials pels nostres fills i filles.
 
Davant aquesta actualitat, com a junta hem pres una decisió complicada respecte les activitats extraescolars que es realitzen sota l'organització de l'AMPA als migdies i el curs de natació de les tardes.
 
D'entrada hem contactat amb el GEIEG per conèixer el seu projecte per desenvolupar l'activitat en situació COVID-19 per estudiar-ne la viabilitat.
 
La nostra voluntat és poder desenvolupar el curset, però no podrà ser en els terminis habituals, sinó que per no entrar en bucles innecessaris d'iniciar i tancar l'activitat, deixarem el primer trimestre per avaluar les dinàmiques del dia dia a l'escola. Tot i això, si es pogués iniciar durant el primer trimestre, us n'informarem degudament.
 
Esperem que pugueu entendre aquesta decisió i no en dubteu que ens esforçarem perquè es torni a fer l'activitat, sempre que legalment ens ho permetin.
 
Gràcies per la vostra comprensió
 
La Junta
 

REGLAMENT ORGANITZATIU DEL CURS DE PISCINA:

 1. El curset de natació, s’organitza des de l’AMPA per oferir una activitat a les famílies a preu de cost, és a dir se sumen les despeses (piscina+monitoratge+transport) i es divideixen entre els i les participants.
 2. Té dues edicions al llarg del curs escolar, que es duran a terme els Dijous lectius. La durada de cada edició serà de 15 sessions si el calendari escolar ho permet, realitzant-ne una per setmana. El calendari es concretarà cada inici de curs escolar abans d’obrir el període d’inscripcions.
 3. Cada edició té un màxim de 40 participants. Va destinat, prioritàriament, a alumnes de P3, P4, P5 i 1er. (Es podria valorar, si hi ha demanda d'alumnes d'algun curs superior, però caldrà que contacteu a través del següent mail: ampa@ampaagustigifre.com)
 4. El desenvolupament de cada sessió serà el següent:
  • Els/les monitors/es contractats, aniran a buscar els nens i les nenes a la seva classe.
  • Pujaran a l’autobús, que els portarà fins a les instal·lacions del GEIEG, i allà deixaran un temps breu per berenar.
  • Tot seguit es canviaran als vestuaris i iniciaran l’activitat a l’aigua sobre les 17:20h.
  • Sortiran de l’aigua a les 18h.
  • L’hora de tornada prevista és aproximadament a les 19h davant de la Biblioteca de Sant Gregori. Però per poder fer una millor previsió de l’hora d’arribada a Sant Gregori, a través del grup de WhatsApp, les monitores, avisaran de la sortida de l’autocar del GEIEG.
 5. Al GEIEG, per entrar a l’aigua, fan agrupacions de 10 nens/es, aproximadament, segons l'edat i el nivell. Les valoracions per fer les agrupacions, les fan el primer dia del curset els/les monitors/es de natació del GEIEG. El GEIEG no es compromet a reservar una de les seves instal·lacions concretament, però té en consideració l’edat dels nens i les nenes en el moment d’assignar la piscina que utilitzaran.
 6. Hi ha una jornada de portes obertes pels pares que ve marcada pel GEIEG, al final de la segona edició i la data de la qual s’informa a través del grup de WhatsApp.
 7. El nombre de monitors/es d’acompanyament anirà en funció dels inscrits (ràtio aproximada de 8-10 nens/es per monitor/a). En les darreres edicions, ho està gestionant la Patuleia i si no hi ha cap impediment, seguiran en les properes edicions.
 8. L’empresa que està oferint darrerament el servei de transport és autocars Coll, i si no hi ha cap impediment, seguirà amb el servei de les properes edicions.
 9. Per a cada edició caldrà fer la inscripció. Procediment:
  • Hi haurà un termini, (segons el calendari de l’edició) en el qual estarà actiu el formulari per fer les inscripcions a la web. Caldrà adjuntar sempre, la butlleta d’autorització degudament signada. Després d'omplir el formulari us ha de sortir un missatge conforme s'ha omplert correctament, si això no passa, envieu un mail a ampa@ampaagustigifre.com per resoldre la incidència.
  • Els dies següents a haver omplert el formulari de la web, es rebrà un mail notificant que s’ha rebut correctament la inscripció i si ha estat feta dins les places disponibles del curset. En cas afirmatiu, caldrà fer una primera transferència de 150€ en concepte de preinscripció, especificant el nom del nen i el nivell escolar, al compte de l’AMPA, que es facilitarà en el mail. Caldrà respondre al mail rebut, amb el justificant del pagament dins un termini estipulat segons el calendari de l’edició del curset.
  • Llavors es crearà un grup de WhatsApp[i] amb tots els que hagin formalitzat el primer pagament de 150€ i es farà el càlcul final del preu total del curset, del qual se’n descomptaran els 150€ que ja s’hauran ingressat prèviament.
  • Hi haurà un termini per realitzar el segon pagament que s’acabarà abans de l’inici de l’edició corresponent, i només els participants que hagin fet els dos pagaments podran iniciar el curset.
  • En la primera edició, l’assignació de la plaça es farà per rigorós ordre d’inscripció, és a dir, tenint en compte el registre que fa la web al rebre els formularis omplerts. En la segona edició, es donarà prioritat d’inscripció als alumnes que hagin assistit a la primera, i les places lliures s’ocuparan respectant l’ordre d’inscripció dels alumnes de nova incorporació.
 10. Des de l’AMPA es passarà una llista a l’escola i al servei de monitoratge, amb els participants de cada edició, però caldrà que cada família faci una nota a l’agenda, per informar a les/als tutors/es el primer dia que s’inicia el curset. També és responsabilitat de les famílies notificar a les/als mestres si algun dia el nen o la nena van a escola però no assisteixen al curset.
 11. Caldrà avisar pel grup de WhatsApp a les monitores, si hi ha alguna incidència el dia del curset, és a dir, si el nen o la nena no assistirà, si la recollida es farà al GEIEG en lloc del punt d’arribada a Sant Gregori, si la recollida es farà per part d’alguna persona que no sigui l’habitual...
 12. Per a cada edició s’intentarà organitzar una reunió informativa per a resoldre els dubtes de les famílies. Es concretarà la data, l'hora i el lloc en el calendari de cada edició.
 13. Casos especials:
  • Si hi ha algun cas de malaltia que impedeix dur a terme el curset, i amb el justificant mèdic corresponent abans d’iniciar el termini del segon pagament, es tornarà a calcular el preu final per a la resta de participants i es farà per part de l’AMPA la devolució dels 150€ de la preinscripció. En cas que hi hagi una despesa de gestió bancària per l’AMPA, aquesta es descomptarà dels 150€ a retornar.
  • Si hi ha algun cas de malaltia que impedeix acabar la totalitat de les sessions del curset, i amb el justificant mèdic corresponent, es retornarà a la família l’import que el GEIEG no cobrarà a l’AMPA. En cas que hi hagi una despesa de gestió bancària per l’AMPA, aquesta es descomptarà dels diners a retornar.
  • Si algú sense causa justificada no realitza el segon pagament del curset, per formalitzar la totalitat del cost, no podrà realitzar el curset i no se li retornaran els 150€ de la preinscripció, per compensar la despesa que l’AMPA haurà d’assumir dels serveis de monitoratge i transport.
  • En cas d’inscripció de més d’un germà en la mateixa edició, es pot sol·licitar a la Junta de l’AMPA que valori, el calendari per fer les transferències bancàries, però sempre el total del cost del curset haurà de ser pagat abans a l’inici de l’edició a realitzar.
  • En cas de famílies monoparentals o nombroses, que ho puguin acreditar, l'AMPA farà un descompte de 20€ per participant, que es descomptaran del segon pagament.
  • En cas de famílies que tinguin algun membre amb un certificat de discapacitat superior al 30% (previa acreditació), l'AMPA aplicarà un descompte de 20€ per participant, que es descomptaran del segon pagament.
  • Si hi ha algun cas no descrit en aquest reglament, la junta de l’AMPA valorarà com procedir.

 

[i]Per poder dur a terme una comunicació funcional de la logística diària del curset, els mòbils facilitats en el formulari, formaran part d'un grup de WhatsApp, on només es tractaran temes sobre el curset: comunicacions amb les monitores, possibles incidències amb les peces de roba... Un cop finalitzada l’edició del curset s’eliminarà el grup.

CALENDARI I TERMINIS:

1era edició del dijous 17 d'octubre del 2019 al dijous 13 de febrer del 2020, ambdós inclosos.

 

EDICIÓ INSCRIPCIONS PAGAMENTS REUNIÓ INFORMATIVA
1era del 12 de setembre al 22 de setembre 2019 del 25 de setembre al 10 d'octubre del 2019

18 de setembre 2019

a les 17h a la sala d'actes de l'escola

2ona edició 

 

DATES SEGONA EDICIÓ 

PERÍODE PER OMPLIR EL FORMULARI PERÍODE PAGAMENT DE LA PREINSCRIPCIÓ PERÍODE SEGON PAGAMENT REUNIÓ INFORMATIVA

del dijous  05 de març del 2020

al dijous 04 de juny del 2020

(ambdós inclosos)

del 13 de gener

al 22 de gener 

 

del 16 de gener

al 25 de gener

 

del 24 de febrer

al 29 de febrer

 

16 de gener 2020

a les 17h a la sala d'actes de l'escola

MATERIAL NECESSARI: 

 • Banyador
 • Casquet de bany
 • Xancletes i/o sabates de goma per la piscina
 • Barnús amb caputxa/tovallola
 • Sabó de dutxa

RECOMANACIONS:

 • Dur la roba marcada amb el nom de l’alumne/a.
 • Dur una muda de calcetes/calçotets (mínim)
 • No posar massa menjar per berenar, perquè no tinguin una digestió pesada ja que entren a l’aigua ràpidament. A més a més, el temps que es dóna és relativament curt. (El menjar que no s’acaben es recull i es llença)
 • S’ha de ser estrictes a l’hora de sortida amb l’autobús, per tal de començar les classes amb puntualitat a les 17:20h.